SMRŽ MOTO e-shop

SMRŽ MOTO | oficiální dealer Kawasaki České Budějovice, prodejna a servis motocyklů, e-shop

Pomáháme:

Vložil/a admin, Ne, 04/04/2010 - 17:56

Centrum BAZALKA, o.p.s. (dříve Sociální služby Světluška, o.p.s.) z Českých Budějovic je nestátní nezisková organizace, která se ve svém denním a týdenním stacionáři stará o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením z celého Jihočeského kraje. Velký důraz je kladen na rodinnou atmosféru, individuální přístup a spolupráci s rodinou. V centru také působí Mateřská škola speciální a Základní škola speciální, která zajišťuje žákům se specifickými potřebami vzdělání. Propojením sociálních služeb, vzdělávání a zdravotní péče (rehabilitace) tak Centrum BAZALKA klientům poskytuje komplexní péči v duchu ucelené rehabilitace. Díky tomu tak všichni mají maximální podporu v rozvíjení svých schopností a dovedností.

Jakub a Matěj jsou společně čestnými patrony Centra BAZALKA. Do podpory se samozřejmě zapojil celý fanklub Fans of SMRŽ a společně s rádiem Kiss Jižní Čechy byl naplánován první velký počin, jehož cílem je sehnat tolik potřebné prostředky pro provoz centra. Od 15.2.2012 tak probíhá na vlnách rádia dražba závodní výstroje Jakuba (rukavice a kombinéza) a Matěje (boty a helma), jejíž kompletní výtěžek bude věnován Centru BAZALKA. Více k průběhu a organizaci dražby, spolu s informacemi k draženým věcem, najdete na stránkách rádia www.kissjiznicechy.cz

Ti z Vás, kteří v dražbě neuspějí, ale rádi by stejně jako kluci Smržové Centrum BAZALKA podpořili, mohou posílat dobrovolný dar na účet veřejné sbírky.

Konto darů Centra Bazalka: 7000017242/8040

Variabilní symbol VS: 9625

Zpráva pro příjemce: vaše celé jméno (z důvodů přiřazení platby)

Děkujeme všem, kteří přispějí!

www.centrumbazalka.cz


Dětské centrum Pavučinka je příspěvková organizace, která se zabývá zdravotní a sociální péčí a službami pro veřejnost. Zajišťuje akutní péči o děti ohrožené na zdraví či životě, dále péči o děti určené do náhradní rodičovské péče, azylovou péči s krátkodobým ubytováním matek s dětmi, které se ocitly ve stavu nouze nebo zajišťuje utajený porod.

Fanklub Fans of Smrž se do spolupráce s DC Pavučinka dal v roce 2008, kdy jsme začali stylově, a to sbírkou pod názvem „Jízda pro Pavučinku“, která díky našim věrným fanouškům a všem přispívajícím vynesla pro šumperské dětské centrum částku 33 000 Kč. Možná si pamatujete na Jakubovu přilbu ve stylu Pavučiny, na které bylo napsáno 55 jmen těch z vás, kteří chtěli rozzářit dětský úsměv a přispěli minimální částkou 100 Kč. Jakub s touto přilbou následně odjel oba závody při domácím podniku WSBK v Brně. V roce 2009 proběhlo ještě několik dalších sbírek, které měli společný cíl, a to pomoci dětem zvládnout už tak složitý život. V této charitativní činnosti chceme pokračovat i nadále a vy se můžete zapojit také. Pokud vám není dětský osud lhostejný, kdykoliv budete moct, pošlete na účet DC Pavučinka jakoukoliv finanční částku. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše celé jméno a jako variabilní symbol napište číslo 9625. Na konci roku vybereme jednoho z vás, který poslal na daný účet největší finanční obnos (ať už jednorázově, nebo přispíval určitou částkou během celého roku) a ohodnotíme ho věcnými cenami z připravované kolekce Fans of Smrž.

Konto darů DC Pavučinka: 86-7473070297/0100

Variabilní symbol VS: 9625

Zpráva pro příjemce: vaše celé jméno (z důvodů přiřazení platby)

Děkujeme všem, kteří přispějí!

www.pavucinka.cz